The MIL

Tần bì nguyên bản

From 2.590.000₫

Kích thước

Bản base: 80x22,9x11,3cm
Bản Plus: 116,8x22,9x11,3cm

Màu sắc

Tần bì màu nguyên bản

Tần bì màu nâu tối 

Chính sách bảo hành

Bảo hành lên đến 5 năm 1 đổi 1 (Nếu có lỗi)

You may also like

ELITE

12.990.000₫

PEAL

9.950.000₫

MARBLE

9.950.000₫

FANSI

8.990.000₫